PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

 

 

Společenství vlastníků jednotek Stará 2520/45a v Ústí nad Labem

se sídlem Ústí nad Labem, Stará 2520/45a, PSČ 400 11

IČO 27322378

vzniklé dne 1. února 2007

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl S, vložka 4069,

se

na shromáždění dne 8. prosince 2010

ve smyslu ustanovení § 4 zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.

na základě opravných měření a posouzení budovy a příslušenství jednotek

usneslo

o opravě výměr jednotlivých místností v jednotkách

a změnilo stávající prohlášení vlastníka

podle zjištěné skutečnosti takto:

 

 

 

1. OZNAČENÍ BUDOVY

1.1              Společenství spravuje společné prostory budovy v ulici Stará, č.p. 2520, č.or. 45a, nacházející se na pozemku parc. č. 887/8, o výměře 665 m2, vše v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, (dále také „Budova“). Číslo listu vlastnictví je 3563.

1.2              Budova má     13 nadzemních podlaží

  1 podzemní podlaží

63 bytových jednotek

1.3              Budova byla zkolaudována kolaudačním rozhodnutím vydaným odborem výstavby v Ústí nad Labem, č.j. 3402/70 Kr dne 26.1.1971.

 

 

 

2. VYMEZENÍ JEDNOTEK

Tímto prohlášením vymezují členové společenství jednotky a upravují spoluvlastnické vztahy ke společným částem domu a pozemku takto:

2.1              Jednotka č. 1 je byt označený č. 001 umístěný v 1NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        10,68 m2 (4x 2,67 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

 

2.2              Jednotka č. 2 je byt označený č. 002 umístěný v 1NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        5,34 m2 (2x 2,67 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.3              Jednotka č. 3 je byt označený č. 003 umístěný v 1NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        2,67 m2 (1x 2,67 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.4              Jednotka č. 4 je byt označený č. 004 umístěný v 2NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.5              Jednotka č. 5 je byt označený č. 005 umístěný v 2NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.6              Jednotka č. 6 je byt označený č. 006 umístěný v 2NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

 

 

 

 

 

2.7              Jednotka č. 7 je byt označený č. 007 umístěný v 2NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.8              Jednotka č. 8 je byt označený č. 008 umístěný v 2NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.9              Jednotka č. 9 je byt označený č. 009 umístěný v 3NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.10          Jednotka č. 10 je byt označený č. 010 umístěný v 3NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.11          Jednotka č. 11 je byt označený č. 011 umístěný v 3NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 71,01 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         11,63 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7101/377370.

2.12          Jednotka č. 12 je byt označený č. 012 umístěný v 3NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.13          Jednotka č. 13 je byt označený č. 013 umístěný v 3NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.14          Jednotka č. 14 je byt označený č. 014 umístěný v 4NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.15          Jednotka č. 15 je byt označený č. 015 umístěný v 4NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,45 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.16          Jednotka č. 16 je byt označený č. 016 umístěný v 4NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.17          Jednotka č. 17 je byt označený č. 017 umístěný v 4NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.18          Jednotka č. 18 je byt označený č. 018 umístěný v 4NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.19          Jednotka č. 19 je byt označený č. 019 umístěný v 5NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.20          Jednotka č. 20 je byt označený č. 020 umístěný v 5NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.21          Jednotka č. 21 je byt označený č. 021 umístěný v 5NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.22          Jednotka č. 22 je byt označený č. 022 umístěný v 5NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.23          Jednotka č. 23 je byt označený č. 023 umístěný v 5NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.24          Jednotka č. 24 je byt označený č. 024 umístěný v 6NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,85 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.25          Jednotka č. 25 je byt označený č. 025 umístěný v 6NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.26          Jednotka č. 26 je byt označený č. 026 umístěný v 6NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.27          Jednotka č. 27 je byt označený č. 027 umístěný v 6NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.28          Jednotka č. 28 je byt označený č. 028 umístěný v 6NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.29          Jednotka č. 29 je byt označený č. 029 umístěný v 7NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna               2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.30          Jednotka č. 30 je byt označený č. 030 umístěný v 7NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.31          Jednotka č. 31 je byt označený č. 031 umístěný v 7NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.32          Jednotka č. 32 je byt označený č. 032 umístěný v 7NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.33          Jednotka č. 33 je byt označený č. 033 umístěný v 7NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.34          Jednotka č. 34 je byt označený č. 034 umístěný v 8NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.35          Jednotka č. 35 je byt označený č. 035 umístěný v 8NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,26 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.36          Jednotka č. 36 je byt označený č. 036 umístěný v 8NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.37          Jednotka č. 37 je byt označený č. 037 umístěný v 8NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.38          Jednotka č. 38 je byt označený č. 038 umístěný v 8NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.39          Jednotka č. 39 je byt označený č. 039 umístěný v 9NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.40          Jednotka č. 40 je byt označený č. 040 umístěný v 9NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.41          Jednotka č. 41 je byt označený č. 041 umístěný v 9NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.42          Jednotka č. 42 je byt označený č. 042 umístěný v 9NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.43          Jednotka č. 43 je byt označený č. 043 umístěný v 9NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.44          Jednotka č. 44 je byt označený č. 044 umístěný v 10NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,85 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.45          Jednotka č. 45 je byt označený č. 045 umístěný v 10NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.46          Jednotka č. 46 je byt označený č. 046 umístěný v 10NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,85 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.47          Jednotka č. 47 je byt označený č. 047 umístěný v 10NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.48          Jednotka č. 48 je byt označený č. 048 umístěný v 10NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,92 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.49          Jednotka č. 49 je byt označený č. 049 umístěný v 11NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,26 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.50          Jednotka č. 50 je byt označený č. 050 umístěný v 11NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.51          Jednotka č. 51 je byt označený č. 051 umístěný v 11NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.52          Jednotka č. 52 je byt označený č. 052 umístěný v 11NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.53          Jednotka č. 53 je byt označený č. 053 umístěný v 11NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.54          Jednotka č. 54 je byt označený č. 054 umístěný v 12NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,45 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.55          Jednotka č. 55 je byt označený č. 055 umístěný v 12NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,26 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.56          Jednotka č. 56 je byt označený č. 056 umístěný v 12NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.57          Jednotka č. 57 je byt označený č. 057 umístěný v 12NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.58          Jednotka č. 58 je byt označený č. 058 umístěný v 12NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

2.59          Jednotka č. 59 je byt označený č. 059 umístěný v 13NP vzadu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 73,32 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna         2,54 m2

                           pokoj            12,41 m2          WC                 0,97 m2

                           pokoj            12,41 m2          šatna                2,09 m2

                           předsíň         13,18 m2          sklep                1,45 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        12,72 m2 (4x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7332/377370.

2.60          Jednotka č. 60 je byt označený č. 060 umístěný v 13NP vzadu uprostřed (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 1+1. Celková výměra podlahové plochy bytu je 45,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            18,76 m2          koupelna       1,97 m2

                           předsíň           7,82 m2          WC               0,97 m2

                           kuchyně        12,59 m2          sklep              1,13 m2

                           šatna               2,89 m2          lodžie                        6,36 m2 (2x 3,18 m2)

            Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 4500/377370.

2.61          Jednotka č. 61 je byt označený č. 061 umístěný v 13NP vzadu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 3+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70,00 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            12,16 m2          WC               0,97 m2

                           pokoj            11,90 m2          šatna              2,09 m2

                           předsíň         10,62 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,20 m2          lodžie                        9,54 m2 (3x 3,18 m2)

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 7000/377370.

2.62          Jednotka č. 62 je byt označený č. 062 umístěný v 13NP vpředu vpravo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1M. Celková výměra podlahové plochy bytu je 55,23 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           7,96 m2          sklep              1,13 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5523/377370.

2.63          Jednotka č. 63 je byt označený č. 063 umístěný v 13NP vpředu vlevo (nákres viz příloha č.1). Jedná se o byt 2+1V. Celková výměra podlahové plochy bytu je 56,29 m2.

Popis jednotky:  pokoj            15,52 m2          koupelna       2,54 m2

                           pokoj            11,90 m2          WC               0,97 m2

                           předsíň           9,02 m2          sklep              1,26 m2

                           kuchyně        14,25 m2          lodžie                        3,18 m2 (1x 3,18 m2)

                           šatna               2,09 m2

Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, stavební parcele a nezastavěném společně užívaném pozemku je 5629/377370.

Celková plocha všech jednotek v domě činí 3773,70 m2.

Ve smyslu tohoto ustanovení patří do vlastnictví bytů veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení až po bytová měřidla spotřeby médií a radiátory včetně. K vlastnictví bytové jednotky patří podlahová krytina, obklady stěn, vnitřní omítky, nenosné příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a okna.

Součástí (vedlejším prostorem) každé bytové jednotky je sklep a 1 až 4 lodžie. Tyto vedlejší prostory nejsou místnostmi ve smyslu § 2 b/ zákona o vlastnictví bytů.

 

 

 

3. URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY

3.1              Společnými částmi budovy, které budou společné pro užívání všech vlastníků jednotek situovaných v domě, jsou zejména:

-          základy budovy včetně izolací

-          obvodové a nosné konstrukce a zdivo, vč. tepelných izolací, s výjimkou povrchů stěn přístupných zevnitř jednotek

-          střecha a její konstrukce

-          vchod a vchodové dveře do domu

-          schodiště o celkové výměře 198,82 m2, společné chodby o celkové výměře 277,54 m2, nástupiště do výtahů o celkové výměře 93,21 m2 a společné části sklepů o celkové výměře 56,37 m2

-          výtahové šachty a výtahy o výměrách 3,72 m2 a 4,44 m2

-          okna přístupná ze společných prostor domu a dveře do společných prostor

-          rozvody studené vody, tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny a plynu, a to po celém domě až k bytovým měřidlům spotřeby médií včetně, uzavírací a regulační ventily a radiátory v jednotce a rozvody odsávání, rozvod telefonu a domácího telefonu, rozvod společné antény, suchovody, požární hydranty

-          hromosvod

-          vnější zámečnické a klempířské konstrukce

-          místnosti s označením „Kanceláře“ v 1NP o celkové výměře 62,70 m2

      Popis:  kancelář 1        12,76 m2              sklad               4,69 m2

                  kancelář 2        15,52 m2              šatna               2,09 m2

                  kancelář 3        15,52 m2              lodžie              5,34 m2 (2x 2,67 m2)

předsíň               6,78 m2

-          místnosti s označením „Výtvarný ateliér 1“ a „Výtvarný ateliér 2“ v 1NP s přístupem z rampy o výměrách 29,78 m2 a 27,31 m2

-          místnost s označením „WC – provozovny“ v 1NP o výměře 3,32 m2

-          místnosti s označením „Sušárna 1“ a „Sušárna 2“ v 1PP o výměrách 23,41 m2 a 19,18 m2

-          místnost s označením „Prádelna“ v 1PP o výměře 26,68 m2

-          místnost s označením „Mandlovna“ v 1PP o výměře 19,03 m2

-          místnost s označením „Hlavní uzávěr tepla a teplé vody“ v 1PP o výměře 15,08 m2

-          místnost s označením „Kancelář SVJ (dílna)“ v 1PP o výměře 15,30 m2

-          místnost s označením „Spojovací zařízení“ v 1PP o výměře 6,63 m2

-          místnost s označením „Elektrorozvaděč“ v 1PP o výměře 3,63 m2

-          místnost s označením „Hlavní uzávěr studené vody“ v 1PP o výměře 11,55 m2

-          místnost s označením „Sklad“ v 1PP o výměře 2,39 m2

-          sklepy č. 64, 65, 66, 67 a 68 o výměrách 1,13 m2, 1,13 m2, 1,85 m2, 1,92 m2 a 0,84 m2

-          místnost s označením „Strojovna výtahů“ ve 14NP o výměře 32,61 m2

-          místnost s označením „Anténa“ ve 14NP o výměře 5,13 m2

-          místnost bez označení ve 14NP o výměře 5,13 m2

-          hydroforová stanice o výměře 36,71 m2

-          veškeré technické vybavení společných částí domu, poštovní schránky

-          oplocení na pozemcích vlastníka

Tyto společné části budovy užívají všichni vlastníci v souladu s jejich určením a mají povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě. Tyto společné části domu mohou být užívány jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků. Části budovy určené pro poskytování služeb spojených s užíváním jednotek nejsou volně přístupné. Takovými částmi se rozumí hlavní uzávěr plynu, vody, tepla, hydroforová stanice, strojovna výtahů, elektrorozvaděče, rozvaděč pro společnou televizní anténu, apod.

Celková výměra podlahových ploch společných částí budovy je 986,54 m2.

3.2              Společnými částmi budovy, které jsou společné jen pro vlastníky jednotek situovaných v daném podlaží, je v každém podlaží místnost označená jako „Shoz odpadu“ o výměře 1,71 m2. Tyto společné části budovy, společné jen pro vlastníky jednotek situovaných v daném podlaží, mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě pouze vlastníci bytových jednotek v daném podlaží a osoby od nich odvozující právo užívat byt, pokud nejsou tyto místnosti pronajaty.

 

 

 

4. STANOVENÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ

4.1              Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k podlahové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu.

4.2              Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy určených k užívání vlastníkům jednotek situovaných v daném podlaží se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k podlahové ploše všech jednotek v daném podlaží.

 

 

 

5. URČENÍ PRÁV K POZEMKU

5.1              Budova stojí na stavebním pozemku parc.č. 887/8 o výměře 665 m2, v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, kraj Ústecký, zapsáno na LV č. 3563. Ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek je dále pozemek parc.č. 887/7 o výměře 254 m2, pozemek parc.č. 887/9 o výměře 809 m2 a pozemek parc.č. 887/10 o výměře 647 m2, vše v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, kraj Ústecký, zapsáno na LV č. 11317.

5.2              Vlastníci jednotek se stanou podílovými spoluvlastníky pozemků s ideálním podílem v poměru, v jakém jsou velikosti podlahových ploch jednotlivých jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.

 

 

 

6. PRÁVA A ZÁVAZKY K BUDOVĚ

6.1              Z vlastníka budovy na vlastníky jednotek přešla práva týkající se budovy a jejích společných částí. Týkají se smluvních vztahů:

-          k dodávce pitné vody od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

-          k dodávce tepla a teplé vody od společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

-          k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

-          k odvozu domovního odpadu společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.

6.2              Vlastník budovy prohlašuje, že na této nemovitosti neváznou žádné právní nebo faktické vady, mimo nesplacené části úvěru na opravu a zateplení domu u České spořitelny a.s. na základě úvěrové smlouvy č. 2982/07 LCD ze dne 29.11.2007.

 

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1              Toto prohlášení zcela mění a plně nahrazuje Prohlášení vlastníka budovy ze dne 30.12.1996 podepsané statutárními zástupci Bytového družstva Skřivánek, ke dni 8. prosince 2010.

7.2              Nedílnou součástí tohoto prohlášení je příloha č.1 – půdorysy podlaží, která určuje polohu jednotek a společných částí domu. V půdorysech je zapsána celková plocha jednotek včetně příslušenství dle § 2 písm. i) zákona o vlastnictví bytů.

 

 

Schváleno na shromáždění vlastníků dne 8. prosince 2010 konaného v salónu restaurace U Korbele (Stará 2511/10a v Ústí nad Labem) počtem 293 068 hlasů z přítomných            293 068 hlasů.