pomoc

  Důležitá telefonní čísla        
  hasiči   150    
  policie   158 nebo 156    
  záchranka   155    
  tísňová linka   112    
  pohotovost plyn RWE   1239    
  pohotovost voda (SčVK)   840 111 111    
  pohotovost topení, teplá voda (THMÚ)   724 068 255    
  voda, topení, kanalizace, elektro, plyn (DELMAX)   602 154 602    
  zámečník   603 447 509    
  výbor   605 071 386    
           
  Zastavení vody, plynu, vypuštění topení, pojistky, střecha    
1) Ve sklepních prostorách jsou na trubkách s vodou a topením uzavírací či vypouštěcí ventily. Na barevných cedulkách je u nich napsáno, ke kterému bytu náleží.  
2) Některé uzávěry jsou ve sklepních místnostech. Klíče od nich mají členové výboru Roh a Enekeš a také pracovníci kanceláře družstva Skřivánek v přízemí.  
3) Elektrické pojistky jsou v chodbě před bytem č. 3 (dveře proti družstevní kanceláři). Klíče viz předchozí odstavec.  
4) Hlavní uzávěr plynu je z boku vchodu.  
5) Klíč od mříží na střechu je shodný s klíčem vnitřních vchodových dveří (u schránek). Klíč od dveří na střechu je v zámku dveří nebo v krabičce vedle dveří.  

 

start aktuálně info, kontakty dokumenty předpisy archiv, retro aktuálně info, kontakty dokumenty předpisy archiv, retro start