aktuálně


  
 

 
 

Úklid Podle článku 6 domovního řádu jsou uživatelé bytů povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Udržováním pořádku se rozumí zejména:

a) jednou týdně stírání chodeb, zábradlí a schodiště do nižšího podlaží, b) podle potřeby stírání prachu ze dveří u schodiště, hydrantové skříně, svítidel, c) oboustranné mytí výtahových dveří.

 
  Průkaz energetické náročnosti budovy

 

 

 

 

 

 

info, kontakty dokumenty předpisy archiv, retro pomoc start