předpisy

           
stanovy od 8.6.2015 Word nebo stránka prohlášení vlastníka Word nebo stránka    
    prohlášení vlastníka - přílohy
           
bývalé stanovy (do 8.6.2015) pravidla k použití příspěvku na Chod společenství
domovní řád (do 8.6.2015) pravidla pronájmu společných částí domu
           
nový občanský zákoník        
372/2001 Sb. pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody    
366/2013 úprava některých náležitostí bytového spoluvlastnictví    
           
           
           
           
           

 

pomoc aktuálně info, kontakty dokumenty archiv, retro start